• Facebook
  • YouTube

Technická kontrola:

 

Provádíme pravidelné roční technické kontroly manipulační techniky všech značek dle normy ČSN EN ISO 3691-1. Naši technici disponují potřebnými certifikáty, které je opravňují tyto prohlídky provádět. K vozíku zhotovíme technický protokol o stavu vysokozdvižného vozíku a následně zařadíme do naší databáze. Následné technické kontroly po uplynutí jednoho roku hlásíme vždy s předstihem, abychom Vám ušetřili starosti s hlídáním platnosti.

 

Technická kontrola

Povinnost provádět technické kontroly:

Povinnost fyzických a právnických osob provádět technické kontroly manipulačních vozíků  (motorové, elektrické, ručně vedené) vychází ze Sbírky zákonů č. 251/2005 – Zákon o inspekci práce ze dne 3. května 2005.
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby manipulační vozíky, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Manipulační vozíky musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány a to vždy periodicky, minimálně však 1x ročně.

V případě neprovádění technických kontrol manipulačních vozíků (neplnění povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení) hrozí provozovateli pokuta až do výše Kč 1 000 000,--, udělená inspektorátem bezpečnosti práce.

Nově normu ČSN 26 8805 – Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly nahrazuječeská verze evropské normy (EN ISO 3691-1:2012) ČSN EN ISO 3691-1

 

Často kladené dotazy:


Musím provádět technické kontroly u ručně vedených vozíků a paletových vozíků?
Odpověď:
Ano, ručně vedená technika podléhá povinnosti provádět technické kontroly (stejně jako manipulační vozíky s vlastním pohonem), pouze tato není v zákoně upravena předpisem.

Co když má ručně vedený vozík zabudovaný nabíječ? Jak postupovat s provedením TK, když je k vestavěné nabíječce ještě nutná revize?
Odpověď:
Na vozíku se provede pouze technická kontrola, kde je poté na protokole poznamenáno, že revize není součástí TK. Revizi je poté nutné provést zvlášť revizním technikem s platným oprávněním.

 

Více informací na TechnikáKontrola.eu


Jaroslav Makar ml.

Tel: +420 776 562 689

Email: info@mmhydraulic.cz